Изборник Затворити

О систему

Изаберите:

Са овог портала можете директно попунити и проследити образац захтева за издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана које се воде за сва матична подручја града Лесковца као и за издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана које се воде за општине АП Косово и Метохија, општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце.

За попуну и слање захтева изаберите једну од понуђених опција и следите даља упутства.

Подаци за лице се попуњавају из личне карте.

У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.

Свака злоупотреба ове услуге је Законом кажњива.

Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом или пост-експресом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.

Потврде о уплати такси можете послати:

  • препорученом поштом, на адресу: Одељење за општу управу и заједничке послове, Одсек за пружање услуга грађанима – Градски услужни центар, Трг револуције бр.45, 16000 Лесковац
  • скенирати и послати на наш e-mail: maticar@gradleskovac.org

Достава тражених докумената врши се од дана пријема потврде о уплати.

Поштарина се плаћа приликом преузимања документа.

Захтев за издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана које се воде за сва матична подручја града Лесковца као и за издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана које се воде за општине АП Косово и Метохија, општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце и потврде о уплати одговарајућих такси, могу се послати путем поште на адресу:

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ“

– Одсек за пружање услуга грађанима – Градски услужни центар, Трг револуције бр.45, 16000 Лесковац

– матичару града Лесковца

За додатне информације у вези издавања извода и уверења можете контактирати матичара града Лесковца на телефон: 016/213-325, 016/200-834, 016/200-835 и  016/200-836,  матичара за општине Урошевац,  Качаник,  Штимље и Штрпце на телефон 016/255-351, шефа одсека за послове месних канцеларија на телефон 016/200-819 и шефа одсека за општу управу на телефон 016/200-813.

Информације око заказивања венчања, пријаве рођења и пријаве смрти, такође можете добити путем телефона: 016/200-834, 016/200-836, 016/200-835 и 016/200-813.